Network Devices Monitoring

Home » Oplossingen » Support » Network Devices Monitoring

Alle netwerk toestellen zoals switches en wireless access points, brengen we hiermee in kaart, maar gaan we ook gaan opnemen in onze actieve monitoring.

Echter krijgen we ook een zicht op andere netwerk toestellen in het netwerk, wat we netwerk visualisatie noemen. Of simpel gezegd, een visueel zicht op de netwerkmonitoring en analyse hiervan.

Wanneer een toestel faalt of er bepaalde defecten zijn, dan worden wij proactief gealarmeerd. Indien zich een issue stelt, kunnen wij heel snel nazien waar dit probleem zijn oorsprong vind en dit gaan oplossen door de betere zichtbaarheid.

Op elk moment gaan wij het netwerkdiagram updaten en bijhouden welke toestellen waar verbonden zijn, zodat elk van onze engineers hiermee makkelijk aan de slag kan. Hierdoor kan men sneller en efficiënter troubleshooten en komen we sneller tot een oplossing.

Anderzijds gaan we hierin ook backups bijhouden van de configuraties, zodat we bij een vervanging en ongeacht de panne, steeds de juiste configuratie kunnen nazien en inladen voor het nieuwe toestel.